Виж локацията
на всички
черни котки
в твоя район,
за да не ти минат
път никога.